Reklaampind sinu teenusele!

Vajad abi hoolekandeteenuse leidmisel?
Me aitame.

Otsi omale sobivaid hooldekodusid siit:

Oleme abiks

Vajad kiiret abi?

Märgi asjakohased märksõnad aktiivseks:

Palun märgi, kas taotled hooldekoduteenust enda või enda lähedase nimel:

Olen teadlik, et vormi täitmisel kogutakse minu kohta delikaatseid isikuandmeid (tervislik seisund, tarvitatavad ravimid) ja sisestatud info alusel pakutakse mulle parimat võimalikku hooldekodu kohta. Annan nõusoleku enda isikuandmete (sh delikaatsete isikuandmete) töötlemiseks ja nende edastamiseks vastava piirkonna hooldekodule.

Olen informeeritud, et mul on hiljem võimalik nõusolek tagasi võtta, pöördudes sellekohase palvega veebilehe halduri poole, kes on andmete vastutava töötleja ja kelle kontaktid on kättesaadavad www.hooldekodukoht.ee veebilehel.

Olen teadlik, et vormi täitmisel kogutakse hooldatava kohta delikaatseid isikuandmeid (tervislik seisund, tarvitatavad ravimid) ja sisestatud info alusel pakutakse hooldatavale parimat võimalikku hooldekodu kohta. Annan nõusoleku hooldatava isikuandmete (sh delikaatsete isikuandmete) töötlemiseks ja nende edastamiseks vastava piirkonna hooldekodule.

Olen informeeritud, et mul ja hooldataval on hiljem võimalik nõusolek tagasi võtta, pöördudes sellekohase palvega veebilehe halduri poole, andmete vastutava töötleja ja kelle kontaktid on kättesaadavad www.hooldekodukoht.ee veebilehel.

RUS ekst

Parimad teenused ja tooted

Ihasalu Pansionaat

Alates 1200€

Eakatekodu SÕPRUS

Alates 900€